Về chúng tôi

JPark Công ty thẩm định thiệt hại [PA Jae Park, Điều chỉnh yêu cầu bồi thường] có thể giúp bạn khi bạn nhận được tài sản bị hư hại mất từ thiệt hại nước, thiệt hại cháy, mưa và gió thiệt hại. Chúng tôi sẽ tối đa hóa giải pháp bảo hiểm để khôi phục nhà hoặc doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi là một trong những công ty thẩm định thiệt hại tốt nhất ở California.

LÀ NGƯỜI ĐIỀU CHỈNH CÔNG CỘNG LÀ AI?

Giới thiệu Jae Park, Chủ tịch   Kính gửi chủ sở hữu nhà và doanh nghiệp Tôi, Jae Park, đã từng làm việc tại bộ

dịch vụ

Chúng tôi giúp chủ nhà và chủ doanh nghiệp nhận được khoản thanh toán tối đa và công bằng từ kết quả của công ty bảo hiểm về sự mất mát của bạn.

KHIẾU NẠI NHÀ Ở

Loại chính sách bảo hiểm này thường cung cấp bảo hiểm cho nhà ở của bạn, tài sản cá nhân và chi phí sinh hoạt

KHIẾU NẠI NHÀ Ở
CƠ SỞ THƯƠNG MẠI

Văn phòng của chúng tôi cung cấp dịch vụ cho chủ sở hữu nhà, chung cư, khu chung cư, kinh doanh, tòa nhà thương mại,

CƠ SỞ THƯƠNG MẠI
NHÀ THẦU PHỤC HỒI

Người mua bảo hiểm có nghĩa vụ phải khắc phục thiệt hại bổ sung dựa theo chính sách bảo hiểm (hợp đồng).   “Tại sao

NHÀ THẦU PHỤC HỒI

Liên hệ với chúng tôi

Contact Us

Available Open:

Monday – Friday / 8:30am – 4:30pm, Saturday / Appointment only

Address:

20725 S.Western Ave. Suite 113 Torrance, CA 90501

Telephone:

877-377-6572

Fax:

877-277-9752