Về chúng tôi

JPark Công ty thẩm định thiệt hại [ Jae Park, Nhân viên thẩm định thiệt hại] có thể giúp bạn khi bạn nhận được tài sản bị hư hại mất từ thiệt hại nước, thiệt hại cháy, mưa và gió thiệt hại. Chúng tôi sẽ tối đa hóa giải pháp bảo hiểm để khôi phục nhà hoặc doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi là một trong những công ty thẩm định thiệt hại tốt nhất ở California.

LÀ NGƯỜI ĐIỀU CHỈNH CÔNG CỘNG LÀ AI?

Giới thiệu Jae Park, Chủ tịch   Kính gửi chủ sở hữu nhà và doanh nghiệp Tôi, Jae Park, đã từng làm việc tại bộ

HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

“BẠN Không nhận được số tiền thanh toán mà bạn xứng đáng nhận được từ hãng bảo hiểm của mình?” Chúng tôi sẽ giúp bạn tối đa hóa khoản thanh toán bảo hiểm mà bạn đáng nhận được từ công ty bảo hiểm."

Liên hệ với chúng tôi

dịch vụ

Chúng tôi giúp chủ nhà và chủ doanh nghiệp nhận được khoản thanh toán tối đa và công bằng từ kết quả của công ty bảo hiểm về sự mất mát của bạn.

KHIẾU NẠI NHÀ Ở

Loại chính sách bảo hiểm này thường cung cấp bảo hiểm cho nhà ở của bạn, tài sản cá nhân và chi phí sinh hoạt

KHIẾU NẠI NHÀ Ở
KHIẾU NẠI THƯƠNG MẠI

Văn phòng của chúng tôi cung cấp dịch vụ cho chủ sở hữu nhà, chung cư, khu chung cư, kinh doanh, tòa nhà thương mại,

KHIẾU NẠI THƯƠNG MẠI
NHÀ THẦU PHỤC HỒI

Người mua bảo hiểm có nghĩa vụ phải khắc phục thiệt hại bổ sung dựa theo chính sách bảo hiểm (hợp đồng).   “Tại sao

NHÀ THẦU PHỤC HỒI

Liên hệ với chúng tôi

Contact Us

Available Open:

Monday – Friday / 8:30am – 4:30pm, Saturday / Appointment only

Address:

20725 S.Western Ave. Suite 113 Torrance, CA 90501

Telephone:

877-377-6572

Fax:

877-277-9752