danh sách báo cáo trường hợp

Nhân viên thẩm định bồi thường  JPark (PA Jae Park) đã ghi lại những kinh nghiệm của ông trong quá trình yêu cầu bồi thường thiệt hại bảo hiểm. Bạn có thể nhận được rất nhiều bài học từ kinh nghiệm gián tiếp từ những bản báo cáo này

Khu vực dịch vụ của Jpark Công ty thẩm định thiệt hại(Jae Park Nhân viên thẩm định thiệt hại) là từ bờ biển phía tây LA đến Chino và từ dưới của LA đến Irvine. Những khu vực này bao gồm các thành phố như sau, Inglewood, Hawthorne, Gardena, Bãi biển Redondo, Torrance, Carson, Lynwood, Downey, Paramount, Lakewood, Norwalk, Cerritos, Bãi biển Long, Compton, Cypress, Công viên Buena, Fullerton, La Mirada, La Habra, Pico Rivera, El Monte, Tây Covina, Diamond Bar, Pomona, Chino, Yorba Linda, Corona, Anaheim, Garden Grove, Orange, Santa Ana, Tustin, Irvine, quả óc chó, chiều cao Rowland, chiều cao Hacienda.