[Trường hợp điển hình] xây dựng yêu cầu bồi thường bảo hiểm thiệt hại (4)

Loại chính sách I Chính sách kinh doanh (xây dựng chính sách chủ sở hữu)

Thành phố I Victorville, CA

Chi tiết về thiệt hại | Tòa nhà thương mại một tầng thiệt hại do xe cứu thương đâm vào một bức tường của tòa nhà rửa xe.

Tóm tắt đền bù bảo hiểm

  • JPark nhân viên thẩm định thiệt hại, tham gia điều chỉnh yêu cầu bồi thường $ 32,126.73 (Sau khi khấu trừ, số tiền này bao gồm chi phí sửa chữa cấu trúc của tòa nhà và hai tháng tiền cho thuê).

 

JPark nhân viên thẩm định thiệt hạichuyên hỗ trợ các bảo hiểm tài sản. Chúng tôi đại diện cho bạn trong việc thẩm định các thiệt hại (thiệt hại nước, thiệt hại cháy, mưa và gió thiệt hại, xây dựng thiệt hại, phá hoại, trộm cắp thiệt hại), thương lượng, và giải quyết khiếu nại về tài sản với các công ty bảo hiểm. JPark nhân viên thẩm định thiệt hạichuyên bảo hiểm quyền sở hữu cho nhà dân cư và thương mại.

 


 

Loại chính sách I Chính sách chủ sở hữu kinh doanh

Địa điểm I Riverside County, CA

Chi tiết về thiệt hại | Trộm đột nhập vào tòa nhà kinh doanh thông qua hệ thống quạt gió HVAC / quạt trần. Quạt trần và tiền mặt bên trong quầy thu tiền bị hư hại.

Tóm tắt đền bù bảo hiểm

  • Thanh toán ban đầu của công ty bảo hiểm là $ 0,00 (Sau khi khấu trừ và khấu hao); theo lời của hãng bảo hiểm, hệ thống quạt trần sẽ không được bảo hiểm theo chính sách và số tiền mặt bị mất thấp hơn số tiền được khấu trừ và hãng bảo hiểm sẽ không đưa ra bảng chi tiết đền bù thiệt hại.
  • JPark nhân viên thẩm định thiệt hại tham gia điều chỉnh yêu cầu bồi thường $ 5,018.72 (sau khi khấu trừ và khấu hao). Sự khác biệt về số tiền thanh toán là $ 5,018,72.

 

JPark nhân viên thẩm định thiệt hạichuyên hỗ trợ các bảo hiểm tài sản. Chúng tôi đại diện cho bạn trong việc thẩm định các thiệt hại (thiệt hại nước, thiệt hại cháy, mưa và gió thiệt hại, xây dựng thiệt hại, phá hoại, trộm cắp thiệt hại), thương lượng, và giải quyết khiếu nại về tài sản với các công ty bảo hiểm. JPark nhân viên thẩm định thiệt hạichuyên bảo hiểm quyền sở hữu cho nhà dân cư và thương mại.


Loại chính sách I Chính sách chủ sở hữu kinh doanh (chủ sở hữu tòa nhà)

Thành phố I Los Angeles, CA

Chi tiết về thiệt hại | Thiệt hại do một chiếc xe de đụng vào bức tường gạch phía trước.

Tóm tắt đền bù bảo hiểm

  • Số tiền ước tính sửa chữa ban đầu của công ty bảo hiểm là $ 3.233,40 (Tổng, trước khi khấu trừ và khấu hao); được đưa ra bởi LIG Insurance.
  • JPark nhân viên thẩm định thiệt hại, tham gia điều chỉnh yêu cầu bồi thường $ 20,350.06 (Tổng, trước khi khấu trừ và khấu hao). Sự khác biệt trong số tiền giải quyết là $ 17,116,66.

 

JPark nhân viên thẩm định thiệt hạichuyên hỗ trợ các bảo hiểm tài sản. Chúng tôi đại diện cho bạn trong việc thẩm định các thiệt hại (thiệt hại nước, thiệt hại cháy, mưa và gió thiệt hại, xây dựng thiệt hại, phá hoại, trộm cắp thiệt hại), thương lượng, và giải quyết khiếu nại về tài sản với các công ty bảo hiểm. JPark nhân viên thẩm định thiệt hạichuyên bảo hiểm quyền sở hữu cho nhà dân cư và thương mại.

 


LOẠI THIỆT HẠI: Thiệt hại tòa nhà / Thiệt hại do tác động trực tiếp

Loại chính sách: Chính sách chủ sở hữu.

Thành phố: Sunland, CA.

Mô tả thiệt hại: Tòa nhà một tầng bị thiệt hại cấu trúc và nội thất do cành cây rơi từ sân nhà hàng xóm. Sau khi giải quyết không thành công với số tiền $ 10,000,00 từ công ty bảo hiểm bởi văn phòng luật sư thuê bởi chủ nhà, yêu cầu bồi thường được chuyển đến công ty của chúng tôi thông qua thầu của chủ nhà. Do đó, quyết toán cuối cùng tăng lên với sự tham gia của công ty chúng tôi trong việc điều chỉnh khiếu nại.

Tóm tắt điều chỉnh bảo hiểm:

Thanh toán ban đầu trước khi JPark (PA Jae Park) tham gia, $ 10,000.00 (Trước khi khấu trừ).

JPark Công ty thẩm định thiệt hại [PA Jae Park, Điều chỉnh yêu cầu bồi thường]  & ​​Associates, Inc., tham gia điều chỉnh yêu cầu bồi thường $ 38,163.50 (Trước khi khấu trừ, số tiền này bao gồm chi phí sửa chữa cấu trúc và hai tháng tiền cho thuê). Sự khác biệt trong số tiền giải quyết là $ 28,163.50.

Ảnh: văn phòng của chúng tôi không thể đăng tải ảnh về sự cố thiệt hại này vì văn phòng luật sư của chủ nhà đã từ chối ký vào mẫu chấp thuận ảnh của công ty chúng tôi.

JPark nhân viên thẩm định thiệt hạichuyên hỗ trợ các bảo hiểm tài sản. Chúng tôi đại diện cho bạn trong việc thẩm định các thiệt hại (thiệt hại nước, thiệt hại cháy, mưa và gió thiệt hại, xây dựng thiệt hại, phá hoại, trộm cắp thiệt hại), thương lượng, và giải quyết khiếu nại về tài sản với các công ty bảo hiểm. JPark nhân viên thẩm định thiệt hạichuyên bảo hiểm quyền sở hữu cho nhà dân cư và thương mại.

 

to the restoration of your property loss (water damage, fire damage, rain and wind damage, building damage etc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *