[trường hợp xem xét] yêu cầu bồi thường bảo hiểm thiệt hại cháy_Cerritos

 

 

Loại chính sách I Nhà Thuê

Thành phố I Cerritos, CA

Chi tiết về thiệt hại | Căn nhà hai tầng thiệt hại do cháy .

Tóm tắt đền bù bảo hiểm

  • Bảo hiểm đền bù với số tiền $214,830.37, sau khi áp dụng khoản khấu trừ và khấu hao.
  • Số tiền này không bao gồm chi phí xử lí amiăng.

JPark nhân viên thẩm định thiệt hạichuyên hỗ trợ các bảo hiểm tài sản. Chúng tôi đại diện cho bạn trong việc thẩm định các thiệt hại (thiệt hại nước, thiệt hại cháy, mưa và gió thiệt hại, xây dựng thiệt hại, phá hoại, trộm cắp thiệt hại), thương lượng, và giải quyết khiếu nại về tài sản với các công ty bảo hiểm. JPark nhân viên thẩm định thiệt hạichuyên bảo hiểm quyền sở hữu cho nhà dân cư và thương mại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *