[Trường hợp điển hình] yêu cầu bảo hiểm thiệt hại nước – Cerritos, CA

Loại chính sách I Chủ nhà

Thành phố I Cerritos, CA

Chi tiết về thiệt hại | Căn nhà hai tầng thiệt hại do rò rỉ nước từ ống máng xối trong nhà vệ sinh tầng trên.

Tóm tắt đền bù bảo hiểm

  • Quyết toán ban đầu của công ty bảo hiểm sau khi áp dụng khấu trừ và khấu hao với số tiền là $2,585,63.
  • Sửa chữa toàn bộ kết cấu với số tiền $23,764.07, trước khi áp dụng khoản khấu trừ và khấu hao.
  • Khoản khác biệt trong thanh toán là $21,178.44.

Số tiền không bao gồm chi phí xử lý nước và vận chuyển trang trí nội thất trong nhà.

 

JPark nhân viên thẩm định thiệt hạichuyên hỗ trợ các bảo hiểm tài sản. Chúng tôi đại diện cho bạn trong việc thẩm định các thiệt hại (thiệt hại nước, thiệt hại cháy, mưa và gió thiệt hại, xây dựng thiệt hại, phá hoại, trộm cắp thiệt hại), thương lượng, và giải quyết khiếu nại về tài sản với các công ty bảo hiểm. JPark nhân viên thẩm định thiệt hạichuyên bảo hiểm quyền sở hữu cho nhà dân cư và thương mại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *