[Trường hợp điển hình] yêu cầu bảo hiểm thiệt hại nước -Diamond Bar, CA

Loại chính sách I chính sách cho chủ sở hữu condo (nhà phố)

Thành phố I Diamond Bar, CA

Chi tiết về thiệt hại | căn nhà hai tầng bị mất nước do việc xả nước đột ngột từ hệ thống ống nước của nhà lân cận.

Tóm tắt đền bù bảo hiểm

  • Số tiền thanh toán ban đầu của công ty bảo hiểm là $6,427.30.
  • JPark nhân viên thẩm định thiệt hại tham gia điều chỉnh yêu cầu bồi thường $23,894.54 (trước khi khấu trừ, tiền bồi thường bao gồm tài sản cá nhân).

 

JPark nhân viên thẩm định thiệt hạichuyên hỗ trợ các bảo hiểm tài sản. Chúng tôi đại diện cho bạn trong việc thẩm định các thiệt hại (thiệt hại nước, thiệt hại cháy, mưa và gió thiệt hại, xây dựng thiệt hại, phá hoại, trộm cắp thiệt hại), thương lượng, và giải quyết khiếu nại về tài sản với các công ty bảo hiểm. JPark nhân viên thẩm định thiệt hạichuyên bảo hiểm quyền sở hữu cho nhà dân cư và thương mại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *