[Trường hợp điển hình] yêu cầu bồi thường bảo hiểm thiệt hại cháy (2)

Loại chính sách: Thương mại / nhà máy lắp ráp linh kiện auto & Nhà kho.

Thành phố I Anaheim, CA

Chi tiết về thiệt hại: Tòa nhà thương mại một tầng thiệt hại do cháy và khói.

Tóm tắt đền bù bảo hiểm

  • Hậu quả cháy nổ gây thiệt hại cho sản phẩm, nội thất và ngoại thất của nhà kho.
  • JPark nhân viên thẩm định thiệt hại tham gia ở mức $ 184,719.68 (Trước khi khấu trừ).

 

JPark nhân viên thẩm định thiệt hạichuyên hỗ trợ các bảo hiểm tài sản. Chúng tôi đại diện cho bạn trong việc thẩm định các thiệt hại (thiệt hại nước, thiệt hại cháy, mưa và gió thiệt hại, xây dựng thiệt hại, phá hoại, trộm cắp thiệt hại), thương lượng, và giải quyết khiếu nại về tài sản với các công ty bảo hiểm. JPark nhân viên thẩm định thiệt

Hình ảnh sau vụ cháy:

 

Sau khi sửa chữa

 


Loại thiệt hại I Cháy

Loại chính sách: nhà chủ sở hữu

Thành phố I Pacoima, CA

Chi tiết về thiệt hại: căn nhà một tầng thiệt hại do cháy và khói.

Tóm tắt đền bù bảo hiểm

  • Số tiền thanh toán của công ty bảo hiểm dự tính ban đầu là $ 35, 000.00.
  • JPark nhân viên thẩm định thiệt hại tham gia điều chỉnh yêu cầu bồi thường $ 141,892.31 (Trước khi khấu trừ). Sự khác biệt về số tiền thanh toán là $ 106,892,31.

 

JPark nhân viên thẩm định thiệt hạichuyên hỗ trợ các bảo hiểm tài sản. Chúng tôi đại diện cho bạn trong việc thẩm định các thiệt hại (thiệt hại nước, thiệt hại cháy, mưa và gió thiệt hại, xây dựng thiệt hại, phá hoại, trộm cắp thiệt hại), thương lượng, và giải quyết khiếu nại về tài sản với các công ty bảo hiểm. JPark nhân viên thẩm định thiệt

 

Hình ảnh sau vụ cháy:

Sau khi sửa chữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *