[Trường hợp điển hình] Theft damage insurance claim-Rialto, CA.

Loại chính sách: tòa nhà thương mại

Thành phố I Rialto, CA

Chi tiết về thiệt hại: Trung tâm mua sắm bán lẻ một tầng nằm trên đường Major  của thành phố Rialto bị mất cắp; kẻ trộm đã lấy cắp các bộ phận đồng trên 19 đơn vị HVAC thương mại.

Tóm tắt đền bù bảo hiểm

  • JPark nhân viên thẩm định thiệt hạitham gia điều chỉnh yêu cầu bồi thường $ 174,875.00 (Trước khi khấu trừ).

 

JPark nhân viên thẩm định thiệt hạichuyên hỗ trợ các bảo hiểm tài sản. Chúng tôi đại diện cho bạn trong việc thẩm định các thiệt hại (thiệt hại nước, thiệt hại cháy, mưa và gió thiệt hại, xây dựng thiệt hại, phá hoại, trộm cắp thiệt hại), thương lượng, và giải quyết khiếu nại về tài sản với các công ty bảo hiểm. JPark nhân viên thẩm định thiệt Hình ảnh sau vụ trộm:

 

Hình ảnh sau vụ cháy:

Sau khi sửa chữa:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *