CƠ SỞ THƯƠNG MẠI

Văn phòng của chúng tôi cung cấp dịch vụ cho chủ sở hữu nhà, chung cư, khu chung cư, kinh doanh, tòa nhà thương mại, nhà kho và bất động sản khác, và có chính sách bảo hiểm. Không có phí cho điện thoại và lần tư vấn đầu tiên. Với kinh nghiệm dày dặn khi thẩm định tổn thất cho các công ty bảo hiểm lớn, chúng tôi sẽ phân tích tổn thất của bạn để hỗ trợ bạn trong việc hiểu rõ mức độ bồi thường. Tư vấn ban đầu miễn phí của chúng tôi cho phép bạn đưa ra quyết định sáng suốt về việc gửi khiếu nại và tránh việc hủy bỏ chính sách của bạn khi giá trị tổn thất không rõ ràng hoặc thiệt hại dưới mức khấu trừ của bạn.

 

CƠ SỞ THƯƠNG MẠI

Chính sách chủ sở hữu doanh nghiệp

Loại chính sách bảo hiểm này thường cung cấp bảo hiểm cho người thuê nhà, chính sách kinh doanh và sự mất mát trong thu nhập gây ra bởi tổn thất. Có các mức độ đền bù khác nhau tùy theo chính sách bảo hiểm của bạn dựa trên chính sách của từng chủ doanh nghiệp và (các) xác nhận hiện hành của chủ sở hữu doanh nghiệp. Vui lòng liên hệ với văn phòng của chúng tôi để được tư vấn miễn phí lần đầu.

 

Chính sách chủ sở hữu nhà & Chính sách căn hộ phức hợp

Loại chính sách bảo hiểm này thường cung cấp bảo hiểm cho nội thất nhà và kinh doanh và sự mất mát trong thu nhập gây ra bởi tổn thất. Có các mức độ đền bù khác nhau tùy theo chính sách bảo hiểm của bạn dựa trên chính sách của chủ sở hữu nhà và (các) xác nhận hiện hành của chủ sở hữu doanh nghiệp. Vui lòng liên hệ với văn phòng của chúng tôi để được tư vấn miễn phí lần đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *