KHIẾU NẠI NHÀ Ở

Loại chính sách bảo hiểm này thường cung cấp bảo hiểm cho nhà ở của bạn, tài sản cá nhân và chi phí sinh hoạt bổ sung; phạm vi bảo hiểm khác nhau tùy theo loại chính sách và khoản bồi thường chính đáng (s) chủ sở hữu đơn vị chủ sở hữu / căn hộ và chủ sở hữu nhà phố mua.

 

Thiệt hại cháy

Thiệt hại nước

Thiệt hại xây dựng

Thiệt hại do trộm cắp

Thiệt hại do gió / mưa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *