LÀ NGƯỜI ĐIỀU CHỈNH CÔNG CỘNG LÀ AI?

Giới thiệu

Jae Park, Chủ tịch

Jae Park, President

 

Kính gửi chủ sở hữu nhà và doanh nghiệp

Tôi, Jae Park, đã từng làm việc tại bộ phận yêu cầu bồi thường tài sản của Westlake Village Operation Center, tiểu bang California. Sau khi rời khỏi Công ty đó, tôi đạt được giấy phép Điều hành Bảo hiểm Công cộng và mở công ty có tên là Jae Park & Associates, Inc. (được điều hành bởi JPark Public Adjusters)

Tôi biết rõ về quan điểm của công ty bảo hiểm và tôi đã giúp đỡ người được bảo hiểm. Tôi đã đại diện cho họ vài lần và tôi làm trung gian giữa công ty bảo hiểm với họ trong những năm qua. Chúng tôi là bạn của người được bảo hiểm, người không nhận được bồi thường hợp lý mặc dù họ phải được bồi thường thiệt hại tài sản của một cá nhân hoặc công ty. Vẫn có nhiều người chưa biết về PA. Vì vậy, tôi sẽ giải thích chi tiết các dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn.

 

CHÚNG TÔI LÀ AI (LÀ NGƯỜI ĐIỀU CHỈNH CÔNG CỘNG LÀ AI?)

 1. Mục đích của hệ thống: Là hệ thống bảo vệ quyền lợi của người được bảo hiểm (chủ nhà và / hoặc chủ doanh nghiệp), người thiếu kiến thức chuyên môn trong việc thẩm định tổn thất tài sản. Chuyên viên thẩm định giá trị tổn thất không làm việc cho công ty bảo hiểm của bạn nhưng đứng về phía bạn, người được bảo hiểm, để hỗ trợ cho việc chuẩn bị, trình bày và giải quyết khiếu nại của bạn. Chuyên viên thẩm định phải được Tiểu bang California cấp phép và kiểm tra để chỉ đại diện cho quyền lợi của bạn.
 2. Cơ quan giám sát và ủy quyền cấp giấy phép cho chuyên viên thẩm định: California State, Bộ Bảo hiểm.
 3. Trình độ chuyên môn: đáp ứng tiêu chuẩn kinh nghiệm làm việc trước khi cấp giấy phép do Tiểu bang California, Bộ Bảo hiểm cấp và đã vượt qua vòng kiểm tra tiểu sử/vân tay. Chuyên viên thẩm định tạm thời không cần phải có giấy phép về kinh nghiệm làm việc nếu như được kiểm nhận từ chuyên viên thẩm định công công. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập www.insurance .ca.gov.
 4. Người / pháp nhân thẩm định khiếu nại của bạn: Chuyên viên thẩm định của công ty bảo hiểm của bạn, và / hoặc nhân viên thẩm định độc lập của họ, và người chuyên viên thẩm định công, và bản thân bạn là người được bảo hiểm; luật sư có thể điều chỉnh khiếu nại của bạn nếu bạn muốn nộp đơn kiện lên công ty bảo hiểm của mình.
Member of CAPIA (Califonia Association of Public Insurance Adjusters)

 

 

 

 

 

 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC / LÝ LỊCH NGHỀ NGHIỆP

 • Chuyên viên thẩm định, Lic # 2H67375
 • Trước đây làm việc tại Văn phòng Bồi thường Phòng cháy & nạn nhân của STATE FARM INSURANCE COMPANY với vai trò:
 1. Chuyên viên thẩm định cho những bảo hiểm lớn và phức tạp.
 2. Thẩm định bảo hiểm chuyên ngành: kiểm tra cả xác nhận quyền sở hữu của bên thứ nhất và bên thứ ba.
 3. Thẩm định bảo hiểm văn phòng/ VALUE TEAM: thẩm định bồi thường cho khách hàng biết hay không biết tiếng Anh.
 • Thành viên của Hiệp hội Bảo hiểm Công CAPIA / California.
 • Associate In Claim, bằng cấp được trình bày bởi Viện Bảo hiểm Mỹ
 • IICRC / CLEAN TRUST- WRT, AMRT, FSRT.
 • Song ngữ – thông thạo tiếng Anh và tiếng Hàn.
 • Kinh nghiệm làm việc trước đây là quản lý nhà hàng – Mirage Resort (Las Vegas, NV), Khách sạn Palace Station (Las Vegas, NV), Panda Restaurant Group / Panda Express & Hibachi San (Nhiều địa điểm trong CA, NV).
 • Tốt nghiệp Đại học Nevada Las Vegas, cử nhân khoa học ngành Quản trị khách sạn, tốt nghiệp hạng ưu, Cum Laude.
 • Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Công CAPIA / California.
Secretary of CAPIA (California Association of Public Insurance Adjusters)